برنامه مطالعاتي ادبيات كنكور ويژه نوروز 1400


شامل بودجه‌بندی مطالعاتی، آزمونک، تحلیل آزمون‌های کشوری، آزمون جامع،پادکست‌های خلاصه مطالب،خلاصه نکات حفظیات و حل تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته هست.


توضيحات اين برنامه مطالعه در عكس پايين امده است.